Gildeklok

klokkenplan | Suster Bertken | Gildeklok | de naam "Bertken" | Ontwerp Bertken | Opmaak Bertken | het gieten van Bertken | het keuren | Aankomst Bertken | Klokkenstoel | Hijsen Bertken | Ingebruikname | Financiering

Waarom een eigen Gildeklok? 

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) heeft in de stad Utrecht een 26-tal luidklokken onder haar hoede, die nog op de traditionele wijze met de hand worden geluid. Veel van deze klokken dateren al uit de 15e en het begin van de 16e eeuw, zoals de zes grootste klokken van de Domtoren. Anderen zijn er later bijgekomen, vaak (mede) op initiatief van het UKG, om zo historische geluien weer te completeren.

In de geschiedenis hadden veel klokken een speciale functie. Zo waarschuwde in Utrecht de Banklok in de Buurtoren onder meer voor brand of vijandelijke dreiging van buiten de stad en kondigde de Waakklok aan het begin en het eind van de dag het openen en sluiten van de stadspoorten aan.

De nieuwe klok "Bertken" is toegevoegd aan het kerkgelui van de Buurtoren en vormt daar een harmonisch geheel mee. Maar ze heeft ook de functie van UKG-gildeklok. In dat geval wordt de "Bertken" solo geluid en kan ze belangrijke gebeurtenissen binnen het UKG aankondigen om daarmee als het ware alle gildenbroeders en –zusters op te roepen acte de presence te geven  Gelegenheden daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn de inauguratie van een nieuwe luidmeester of  het overlijden van een klokkenluider. 
Ook wordt de "Bertken" op 11 november 's avonds geluid voorafgaand aan de jaarlijkse Sint  Maartensluiding van de klokken in de Domtoren. Sint Maarten is de beschermheilige van de stad  Utrecht en van de Utrechtse Dom. Op de naamdag van Sint Maarten viert het UKG ook haar verjaardag met een verenigingsavond voor haar leden. 
 

Eerste ontwerp UKG-Gildeklok "Bertken" 
  [Tekening: Henk J. Scholte © 2002]

gepubliceerd/gewijzigd 29 augustus 2016 (server-tijd: 0,0971 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894