de naam "Bertken"

klokkenplan | Suster Bertken | Gildeklok | de naam "Bertken" | Ontwerp Bertken | Opmaak Bertken | het gieten van Bertken | het keuren | Aankomst Bertken | Klokkenstoel | Hijsen Bertken | Ingebruikname | Financiering

Voor de nieuwe Gildeklok zochten we een passende naam. In eerste instantie werd overwogen de klok Michiel te noemen, naar de klok van Jan Tolhuys die tot de Tweede Wereldoorlog in de Buurtoren heeft gehangen. Uiteindelijk werd hiervoor niet gekozen, omdat de Michiel weliswaar definitief uit Utrecht verdween, maar nog wel bestaat en functioneel is in de  beiaard van de Grote Kerk in Wageningen. 

Ook de naam Salvator werd meerdere malen genoemd. De UKG-gildeklok zal wat betreft klank en grootte de plaats van deze - al in 1684 - verdwenen Buurtorenklok innemen. Echter, een klok die de naam Salvator draagt is over het algemeen de zwaarste klok in het gelui en dat is bij deze klok zeker niet het geval. Ook deze naam werd dus verworpen. 
Omdat het om een nieuwe klok gaat, een product van de 21ste eeuw, zijn ook eigentijdse namen geopperd. Namen als Nijntje (of de Latijnse variant Niculus), Euroklok, Buurklok of kortweg Gildeklok passeerden de revue. Uiteindelijk kozen de luiders en luidsters van het Utrechts Klokkenluiders Gilde voor de naam Bertken. 
Suster Bertken was een Utrechtse die leefde van 1426 (mogelijk 1427) tot 1514. Zij bracht het grootste deel van haar leven (57 jaar!) door als kluizenares in een cel die tegen het koor van de Buurkerk was aangebouwd. Zij heeft zich tijdens haar kluizenaarsperiode toegewijd aan de Buurkerk en aan de Utrechtse bevolking. Met de nieuwe klok, gekluisterd in de Buurtoren, zal Bertkens stem opnieuw tot leven worden gebracht!

Zie ook Suster Bertken, kluizenares bij de regio canon van Utrecht.

gepubliceerd/gewijzigd 30 augustus 2016 (server-tijd: 0,0331 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894