Aankomst Bertken

klokkenplan | Suster Bertken | Gildeklok | de naam "Bertken" | Ontwerp Bertken | Opmaak Bertken | het gieten van Bertken | het keuren | Aankomst Bertken | Klokkenstoel | Hijsen Bertken | Ingebruikname | Financiering

Aankomst Bertken

... Mijn Buur steeds toegewijd... 
Er was na 490 jaar weer even een "Bertken" in de Buurkerk in Utrecht

Op dinsdag 14 september 2004 is de "Bertken" van Aarle-Rixtel naar Utrecht gebracht. Tot half oktober was de klok in Utrecht te zien in het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in de voormalige Buurkerk. Op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober 2004 werd de "Bertken" in het nieuwe klokkenstoelvak op de klokkenzolder in de Buurtoren opgehangen en gemonteerd, zodat de klok op 11 november 2004 door het Utrechts Klokkenluiders Gilde in gebruik kan worden genomen.

Suster Bertken heeft 57 jaar (van 1457 tot 1514) geleefd in een cel die tegen de buitenmuur van het toen nog aanwezige koor van de Buurkerk (waar nu de Choorstraat loopt) was aangebouwd. 
De bronzen "Bertken" werd ruim een maand in deze voormalige kerk tentoongesteld samen met de mallen voor de sierranden en de medaillons. 
Hieronder ziet u de foto's van het afleveren van de klok bij 'Museum Speelklok' in de Buurkerk en van de tentoongestelde klok met de modellen en mallen voor medaillons en sierranden in het museumcafé. 
In dit museum staat, geplaatst tegen de zuidmuur van het middenschip van de kerk links-onder het kerkorgel, ook de grafsteen van Jan Tolhuys, de gieter van zeven van de acht klokken die oorspronkelijk voor de Buurtoren zijn gemaakt ...

 Aankomst op het Buurkerkhof   Doorkijkje vanuit het museum
 Klaar voor het lossen  Palet wordt op de vork gezet
 Dick van Minnen van het museum opereert behoedzaam  Pallet glijdt langzaam van de wagen
 De "Bertken" wordt naar binnen gereden  Aangekomen in het schip van de kerk
 "Jan Tolhuis Clockegieter - 1559" Opschrift onderaan een grafsteen in de Buurkerk  "Bertken" in de Buurkerk van bovenaf
 Het middenschip van de Buurkerk
 De "Bertken" werd tentoongesteld bij het klokkenspel in het museumcafé
 Vitrine met modellen en mallen voor de medaillons en voor het UKG logo (Jaap te Kiefte) en voor de sierranden (Henk Scholte) onder een afbeelding van het Buurkerkhof met Buur- en Domtoren

[Foto's: Peter van Rijn - 14 september en 6 oktober 2004]  

gepubliceerd/gewijzigd 30 augustus 2016 (server-tijd: 0,0366 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894