Hijsen Bertken

klokkenplan | Suster Bertken | Gildeklok | de naam "Bertken" | Ontwerp Bertken | Opmaak Bertken | het gieten van Bertken | het keuren | Aankomst Bertken | Klokkenstoel | Hijsen Bertken | Ingebruikname | Financiering

Hieronder treft u foto's aan die Joost Buitenhof en Peter van Rijn op 21 oktober 2004 hebben gemaakt van het takelen van de klok en van de montagewerkzaamheden, en foto's die Peter van Rijn op 22 en 29 oktober 2004 heeft gemaakt van o.a. de "Bertken" in de klokkenstoel.

Een niet alledaags tafereel op het Buurkerkhof op donderdagochtend 21 oktober: monteurs van klokkengieterij Petit & Fritsen, een medewerker van Museum Speelklok en een paar klokkenluiders die gezamenlijk een paletlift voortduwen met een palet met een klok erop: de "Bertken" is opgehaald uit het museum en wordt buitenom naar de Buurtoren gebracht. 
Rond 12 uur wordt de Bertkenklok met een lier, achterop een vrachtwagen buiten, vanuit de torenhal via de luidzolder naar de klokkenzolder gehesen. De rest van de onderdelen - inclusief klepel, luidwiel en luidas - liggen dan al boven. Donderdagmiddag staat de klok, opgetuigd met luidas en ijzeren beslag, in het klokkenstoelvak dat Sars Houtbouw voor de Bertkenklok heeft gebouwd aan de historische kerkklokkenstoel.

Donderdag 21 oktober 2004

 
Klok losgekomen van de palet
 
Op weg vanuit de torenhal naar boven
 
Gezien door het hijsgat in de luidzolder
 
Ter hoogte van de luidzolder (1e etage)
 
Verder naar de klokkenzolder
 
Bij de klokkenzolder (2e etage)
 
Aangekomen op de vloer van de klokkenzolder

Op de klokkenzolder komt het ambachtelijke vakwerk van de ontwerpers, van de klokkengieters van de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen, van Sars Houtbouw en van smederij Rombouts bij elkaar. Het monteren van de onderdelen en het plaatsen van de klok in de klokkenstoel kan beginnen. 
 

 
Het houten luidwiel staat al klaar
 
Te monteren onderdelen
 
Kroonvorm onderin de luidas met merkteken Sars
 
De luidas staat op de kroon
 
De bewerkte verhoging op de luidas
 
Aanbrengen metalen beslag

 

 
Het (voorlopige) resultaat donderdag 21 oktober eind van de middag

Vrijdag 22 oktober zijn Hans van Duynhoven en zijn collega-monteurs van Petit & Fritsen, met assistentie van Kees Sars, verdergegaan met het ophangen en monteren van de bronzen "Bertken". Als we op vrijdag 22 oktober 's avonds op de klokkenzolder komen hangt de "Bertken" in de klokkenstoel, compleet met het houten luidwiel, maar nog zonder klepel. Ook de ijzeren banden (de 'stroppen') die vanaf de kroon over de luidas komen moeten nog worden aangebracht. Het ziet er fantastisch mooi uit die vier klokken op een rij. 
Sjoerd van Geuns, de ontwerper van de Bertkenklok, test voor het eerst de klank en de uitklinktijd van de nieuwe klok in de toren, en van de Bertkenklok in relatie met de drie andere klokken. Hij is daar zeer tevreden over: het is een heel mooi harmonisch klinkend renaissance-viergelui geworden!

Vrijdag 22 oktober 2004

 
De vier klokken op de (kerk)klokkenzolder op een rij,  
van voor naar achteren: de "kleine Maria", de "grote Maria", de "Andreas" en de "Bertken"
 
De "Bertken" met luidas en luidwiel in de klokkenstoel 
 
De luidas van Kees Sars past als gegoten
 
De klepelvorm: een "afgekloven appeltje"
 
Klank en uitklinktijd zijn uitstekend
 
             Sjoerd van Geuns, de klokkenspecialist van het UKG, bij de door hem ontworpen gildeklok "Bertken"

Op donderdag 28 oktober zit het montagewerk erop. Er wordt een aantal malen proefgeluid met de Bertkenklok en een keer met de drie klokken van het kerkgelui erbij. De "Bertken" gedraagt zich voorbeeldig: de klok luidt mooi aan twee kanten, ook bij het uitluiden. Onze architect Henk Scholte keurt het werk goed. De projectgroep "UKG-gildeklok Bertken" kan zich nu gaan richten op zijn laatste klus: de financiële verantwoording en de verslaglegging. Het streven is om uiterlijk eind december het project af te ronden. Maar ... we gaan ons natuurlijk eerst, samen met het bestuur en met andere leden van het Utrechts Klokkenluiders Gilde bezig houden met de organisatie van de officiële ingebruikname van onze gildeklok "Bertken" op Sint Maartensavond op 11 november 2004

Vriidag 29 oktober 2004

 
De tractuur van de "Bertken" is klaar
 
"Donderdag 28 oktober 12.00 uur  
Bertken afgemonteerd / proefluiden solo  
+ proefluiden in combinatie met alle kerkklokken  
Hans/Kees (P&F) + H.S."  
Proefluiding "Bertken" vermeld in UKG-luidboek Buurtoren
 
De vier klokkentouwen op de luidzolder van de Buurtoren: van voor naar achteren  
voor de "Bertken", de "Andreas", de "grote Maria" en de "kleine Maria"

gepubliceerd/gewijzigd 30 augustus 2016 (server-tijd: 0,1009 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894