Ingebruikname

klokkenplan | Suster Bertken | Gildeklok | de naam "Bertken" | Ontwerp Bertken | Opmaak Bertken | het gieten van Bertken | het keuren | Aankomst Bertken | Klokkenstoel | Hijsen Bertken | Ingebruikname | Financiering

Klokschouw en UKG-verenigingsavond op 11 november 2004

We waren zelf verrast over het grote aantal bezoekers (ruim over de honderd) dat op donderdag 11 november naar de Buurtoren kwam om naar onze nieuwe gildeklok te kijken. En ook 's avonds bij de eerste luiding van de Bertkenklok en de daaropvolgende Sint Maartensluiding van de klokken in de Domtoren waren er veel belangstellenden op het Buurkerkhof en op de Maartensbrug. De eerste luiding van de "Bertken" werd ook bijgewoond door de klokkengieters Frank Fritsen en Marc van den Boom en klokkenstoelbouwer Kees Sars. 

De luidingen vormden onderdeel van de jaarlijkse verenigingsavond van het Utrechts Klokkenluiders Gilde die dit jaar in dubbele zin een bijzonder karakter had wegens de viering van het 25-jarig bestaan èn de ingebruikname van de UKG-gildeklok "Bertken" in de Buurtoren. De avond werd gehouden in de dansorgelzaal van het » Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement » in de voormalige Buurkerk. 
Een belangrijk onderdeel van het jubileumprogramma werd verzorgd door de Domspelers die voor een uitverkochte zaal het toneelstuk "Berta Jacobs" opvoerden, geschreven en geregisseerd door Riet van Haeringen, dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven. Daarnaast werd de Bertkenklok symbolisch aan de Gemeente Utrecht overgedragen. De muziek op deze avond werd verzorgd door het koperkwintet » PentaBrass ». 
De avond werd na de luiding van de Bertkenklok en van de Domtorenklokken, zoals elk jaar, voortgezet met een bijeenkomst in de Michaëlskapel in de Domtoren en traditioneel afgesloten met een glas warme bisschopswijn.

Klokschouw op 11 november in de Buurtoren. Publieke belangstelling voor de Bertkenklok 
[Foto: Peter van Rijn - 11 november 2004]

gepubliceerd/gewijzigd 30 augustus 2016 (server-tijd: 0,1419 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894