Financiering

klokkenplan | Suster Bertken | Gildeklok | de naam "Bertken" | Ontwerp Bertken | Opmaak Bertken | het gieten van Bertken | het keuren | Aankomst Bertken | Klokkenstoel | Hijsen Bertken | Ingebruikname | Financiering

Voor het realiseren van het Gildeklokproject is enthousiasme, deskundigheid en geld nodig. Enthousiasme voor het Gildeklokproject is binnen het Utrechts Klokkenluiders Gilde in ruime mate aanwezig. Voor wat betreft het ontwerpen van de klok, het ontwerpen van het aan te bouwen vak bij de kerkklokkenstoel in de Buurtoren en het plannen en uitvoeren van het Gildeklokproject heeft het UKG voldoende deskundigheid in eigen gelederen. Voor de financiering hebben we een beroep gedaan op onze eigen leden en op externe fondsen.

De kosten van het hele project zijn begroot op ruim € 62.000. Het merendeel van dat bedrag wordt bijgedragen door externe fondsen in de vorm van een subsidie of een garantie.

De volgende organisaties leveren een financiële bijdrage aan het UKG-gildeklok Bertkenproject:

    * De Vereniging van Notarissen te Utrecht 
    * Holland Casino Utrecht  
    * Rabobank Utrecht  
    * Stichting Mien van 't Sant Fonds 
    * Stichting H. Muller's Vaderlandsch Fonds 
    * K.F. Heinfonds  
    * Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht  
    * Stichting Niemeijer Fonds 
    * De Winter-Heijnsius Stichting 
    * Stichting Janivo 
    * De Ridderschap van Utrecht 
    * Stichting Elise Mathilde Fonds 
    * Gemeente Utrecht 

Particuliere bijdragen 
Het beroep dat we hebben gedaan op onze eigen leden om middels een donatie en het kopen van klokspijscertificaten en flessen Bertkenwijn sympathie voor, en betrokkenheid bij het UKG-gildeklokproject te laten blijken is zeer succesvol gebleken! De particuliere bijdragen - van ruim over de € 5.000 in het totaal - vormen een wezenlijk deel van de financiële basis voor onze Gildeklok "Bertken".

gepubliceerd/gewijzigd 30 augustus 2016 (server-tijd: 0,1133 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894