Elf voordrachten voor de Jacob van Eyckprijs 2017

Op 2 juni 2017 reikt het Utrechts klokkenluiders Gilde voor de derde keer de Jacob van Eyckprijs uit. Deze prijs is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklok­ken in Nederland en Vlaanderen. Het kan daarbij gaan om behoud van cultuurhis­torisch erfgoed, om vernieuwende projec­ten of wetenschappe­lijk, campanologisch onderzoek in het Nederlands taalgebied. De prijs bestaat uit de bronzen Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van € 2.000. Lees hier de voordracht

 

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894