Een avond vol barmhartigheid

Zondag 11 november 2018 was een dag van herdenken. De wereld stond stil bij de wapenstilstand van 100 jaar geleden waarbij de Grote Oorlog ten einde kwam. In de Domstad herdacht het UKG, volgens traditie, de sterfdag van Sint Maarten, schutspatroon van de stad en het klokkenluiders gilde. De avond begon met de ingebruikname van de twee nieuwe jeugdklokken in de Buurkerk. Een daarvan, de Catharina Amalia werd nog onlangs gegoten op het Domplein. De andere, de Poncianus & Agnes, eveneens door Simon Laudy vervaardigd maar dan in Finsterwolde. De jeugdluiders ontvingen ieder als aandenken een op maat gemaakt klokkentouw.

Het gezelschap begaf zich daarna, alweer traditiegetrouw, naar het Academiegebouw op het Domplein. Na de ontvangst was daar in de aula, waar de muren met historie zijn behangen, een prachtig programma, dat door voorzitter Theo Poort werd geopend.

Barmhartigheid
De spreker van deze avond was Okke Wisse, geestelijk verzorger van de Utrechtse dr. Henri v.d. Hoevenkliniek. Een instituut waar mensen met tbs (ter beschikking gesteld) worden behandeld. Wisse maakte duidelijk dat hij zijn werk alleen kan doen als hij bereid is om te erkennen dat de mensen die hij in zijn werk ontmoet niet wezenlijk anders zijn, dan hijzelf. Hij leeft zich in, hij luistert als het ware met zijn baarmoeder, met heel zijn innerlijk. Overigens is “baarmoeder” in het Hebreeuws verwant aan “barmhartigheid”, de drijfveer van de Heilige Martinus.   

“Om met mijn ingewanden te kunnen luisteren, om barmhartig mijn werk te doen, moet ik mij verbonden weten met mijn gesprekspartners. Verbonden door herkenning. Verbonden vanuit het besef dat ik uit hetzelfde hout gesneden ben als zij, met dezelfde levenskwesties worstel en in enige mate aan dezelfde euvels lijdt.” U kunt zijn hele voordracht hier lezen.

De bijeenkomst werd opgeluisterd door het blaaskwintet 030, een divers gezelschap met mooie bij deze avond passende muziek.

Sint Maartensgift
Penningmeester Bram van der Wees viel ook dit jaar weer de eer te beurt de Sint Maartensgift van het UKG uit te reiken. Dit jaar ging het bedrag van 500, - uit de UKG-kas aangevuld met de opbrengst van de collecte bij de uitgang (in totaal 1338,06) naar Big Brothers Big Sisters. BBBS zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar. Ze doen dat samen met vrijwilligers, die aan een kind (een Little) gekoppeld worden. Ze spreken wekelijks af om wat leuks te ondernemen. Directeur Loes Heebing zette de filosofie van BBBS, dat al meer dan 100 jaar bestaat en afkomstig is uit de USA, uiteen. U kunt er hier meer over lezen. Vrijwilliger Hugo vertelde over zijn ervaringen met Dave, die hem beloofde dat als ooit de rollen omgedraaid zullen zijn en Hugo oud en hulpbehoevend zal zijn, Dave voor hem zal zorgen.

De avond werd afgesloten op het Domplein waar het Domgelui, voluit, de stad liet delen in het Sint Maartengevoel.

Bisschopswijn en certificaten
In de Michaёlskapel wachtte de bisschopswijn, de noten en de mandarijnen. En, ook dit is traditie, werden er weer enkele luiders gecertificeerd, waaronder twee jeugdluiders. Voorzitter Poort voorzag een ieder van een passend toespraakje, het diploma en de speld.

Vlnr: Theo Poort, Daan van Vessem (jeugdluider), Antoine Kroezen, Luuk Straver (jeugdluider), Jeroen Nieuwint, Danielle Alexander en Olaf Graeff.

Foto's: Jeroen Nieuwint

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894