ALV 2 september

Door de crisismaatregelen kon de Algemene Ledenvergadering van het UKG niet op donderdag 23 april jl. gehouden worden. Inmiddels is een nieuwe datum vastgesteld: woensdag 2 september 2020. De vergadering vindt plaats in de Domkerk. De kerk is open vanaf 19:45 uur. De vergadering begint om 20:15 uur. De agenda en het verslag van de ALV in 2019 waren bijgevoegd bij het Jaarverslag dat de leden in maart jl. hebben ontvangen. Indien u deze alsnog wilt ontvangen, stuur dan een e-mail aan penningmeester@klokkenluiders.nl Heeft u geen e-mailadres, bel dan 06 – 537 21 536

 

Na de pauze houdt Willem Roskam, de nieuwe predikant van de Domkerk, een causerie. Vooraf is er koffie, en na afloop een borrel.

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894