ANBI informatie

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde

Om de oude traditie van het handmatig luiden van de eeuwenoude luidklokken in de Domtoren voort te zetten richtten enkele padvinders in 1979 het Utrechts Klokkenluiders Gilde op. Het Gilde werd op kerstavond 24 december 1979 door de toenmalige Utrechtse wethouder Kleinwee geïnstalleerd. In de loop van dertig jaar groeide het Gilde uit tot een vereniging van bijna 700 leden, waaronder 80 luiders die jaarlijks meer dan duizend luidingen op Utrechtse torens uitvoeren.

De vereniging draagt de naam: Utrechts Klokkenluiders Gilde.
Zij heeft haar zetel in de stad Utrecht.

Doelstelling (statutair)

Het doel van de vereniging is:
a. het met de hand luiden van klokken van onder andere onder het beheer van de gemeente Utrecht
staande torens;
b. het bevorderen van beieren en wisselluiden;
c. het geven van meer bekendheid aan alles wat met klokken en het luiden daarvan te maken heeft.

Formele gegevens

Adres, inschrijving handelsregister, het RSIN: hier
Het bestuur, de bestuursleden en de functies: hier
Het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening: hier

Beleidsplan

De vereniging heeft een beleidsplan: hier

De vier daarin geformuleerde kerndoelstellingen zijn:

Het UKG wil kennis en vaardigheid rond luidklokken bundelen en ambieert daarmee een campanologisch platform te zijn, voor Utrecht en daarbuiten. Dit houdt in dat de kerntaak (het luiden) consciëntieus wordt uitgevoerd en daaromheen afgeleide activiteiten worden ontwikkeld.

Voortdurende kwaliteitsverbetering en -verankering van de kerntaak vragen in de komende jaren ruime aandacht. Het genereren van publieke aandacht voor de kerntaak is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Het UKG organiseert activiteiten in een gildeverband. Dit houdt in dat vakbekwaamheid samengaat met het versterken van de gildecultuur.

Aard en omvang van de activiteiten groeien. Dit vraagt in toenemende mate een zorgvuldig en duidelijk proces van aansturing door het bestuur.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.

gepubliceerd/gewijzigd 16 september 2015 (server-tijd: 0,0122 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894