12 UTRECHT, BUURKERK, BANKLOK

2 grote afgietsels in spiegelbeeld zonder inkrassingen of andere aanduidingen:

 

ere que scisti tua non fore cur rapuis
n * het sterket die goei - die quaei n

het spiegelbeeld:

Utrecht, Buurkerk 

detailrijke foto 1

en omgekeerd:

Utrecht, Buurkerk

 

* hinc tibi pena gravis reboo justis
emt hoei ende moet hem zaten z

het spiegelbeeld:

Utrecht, Buurkerk

detailrijke foto 2

en omgekeerd:

Utrecht, Buurkerk

 

Volledig randschrift:

(bovenste rand)

vox ego sum cristi prohibens qu~ non posuisti tollere que scisti tua non fore cur rapuisti * hinc tibi pena gravis reboo justisqz suavis anno dni~ mo cccco lxxio

(rand er onder)

recht te doen daerop west coen dat niet te laten * het sterket die goei - die quaei neemt hoei ende moet hem zaten zweer van denmerken heft mi doen maken steven butendiic

 

Opmerkelijk is dat het bovenste fries deels bestaat uit bladeren (groot met aan weerszijde een klein blad) en deels uit fleur-de-lys.

 

[Bron: Nieuwenhoven blz. 270; Fehrmann & Besemer blz. 243; Hul blz. 233 e.v. en blz.188 afb;

Hurk & Rung I blz.11, blz. 12 afb. en II, blz. 21.]

 

naar: inleiding | lijst | toelichting | bronnen

gepubliceerd/gewijzigd 8 december 2015 (server-tijd: 0,0536 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894