De Geertetoren

Home » Het Gilde » Luidplekken » Geertekerk

De Geertekerk werd in het midden van de dertiende eeuw als vierde en laatste parochiekerk gebouwd. De toren is waarschijnlijk het oudste deel van de kerk dat nog bestaat en stamt uit het eind van de dertiende eeuw. Na de Reformatie werd de kerk enige tijd als hervormde kerk gebruikt, maar vervolgens als stal, kazerne en magazijn. Tussen 1814 en 1930 werd het gebouw weer gebruikt als hervormde kerk. In de jaren daarna stond de kerk leeg, hetgeen desastreuze gevolgen had: het dak was vrijwel verdwenen en er groeiden binnen zelfs enkele bomen. De kerk was voorbestemd om afgebroken te worden ten behoeve van een appartementencomplex, maar werd na de verkoop aan de Remonstrantse Gemeente in 1954 in oude glorie hersteld.

Over de eerste klokken is niets bekend, aangezien de oudst bewaarde kerkmeestersrekening van 1530 is. In de zestiende eeuw waren er twee grote klokken in de toren aanwezig: de Ghertrut, die in 1477 door de Utrechtse klokkengieter Steven Butendiic werd gegoten, en een wijwaterklok. Verder hingen er nog twee kleine klokjes in de toren en een misklokje in het vieringtorentje van de kerk.

Na de Reformatie bleef alleen de Ghertrut als oude klok hangen. Doordat veel kerken in die periode werden afgebroken, was er een grote voorraad klokken beschikbaar. Hieruit werd de Jezus-Maria-Johannesklok voor de Geertetoren gekozen. Net als het gelijknamige, iets kleinere exemplaar in de Domtoren, werd deze klok in 1506 door Geert van Wou gegoten. De twee klokken klinken prachtig samen en men kan veronderstellen dat ze ooit samen in een toren hebben gehangen; de experts tasten daarover echter nog in het duister.

Op 10 februari 1943 werd de klok van Van Wou door de Duitse bezetter gevorderd en afgevoerd. Hoewel de klok zeer oud was, stond hij op de lijst om snel omgesmolten te worden. Dankzij de Inspectie Kunstbescherming kon de klok na vele omzwervingen in januari 1946 terugkeren. De klok werd voorzien van een gedicht van J.C. Bloem en na de restauratie van de kerk in 1957 opnieuw in de toren gehesen. Pas in 1961 werd de klok daar weer luidbaar opgehangen. De luidmotoren weigerden echter geregeld dienst en sinds 1991 worden de historische klokken met de hand door leden van het Utrechts Klokkenluiders Gilde geluid. In 2006 werden de klokken aan nieuwe rechte luidbalken opgehangen, waardoor ze nog veel fraaier dan voorheen over de zuidelijke binnenstad klinken.

 

Klokgegevens Geertetoren.


Naam klok Jaar Diameter Gewicht Toon Gieter
Ghertrut 1477 124 cm 1150 Kg Es 1 Steven Butendiic
Jesus Maria Johannes 1506 99 cm 650 Kg As 1 Geert van Wou

Bron: Klokken van stad Utrecht Deel 1 door Johan van den Hurk en Frank Rung

Luister naar de klank van de Ghertrut 

en van de Jesus Maria Johannes

Hoe ze samen klinken hoor je en zie je in dit filmpje.

KERSTLUIDING 2013, GEERTETOREN, 24 december 18.45 uur, – YouTube

Wil je ook de klokken van Utrecht luiden? Word hier lid van het Utrechts Klokkenluiders Gilde

Meer informatie Kerken Kijken Geertekerk
Gebruiker(s) Remonstrantse Gemeente Utrecht
Monumenten nummer  35973
Locatie Zie hier
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!