Het UKG zet zich al vele jaren in voor behoud en goed gebruik van luidklokken in de stad Utrecht. Bij dat werk zijn meer dan honderd vrijwilligers betrokken. Niet alleen mensen die luiden, maar ook vrijwilligers die onderhoudswerkzaamheden of kleine reparaties uitvoeren, of adviseren bij restauraties van klokken(stoelen). Daarnaast organiseert het gilde ook allerlei andere zaken: het uitbrengen van een CD en een klokkenatlas van de stad Utrecht, een landelijke ontmoetingsdag voor klokkenluiders, excursies, lezingen, rondleidingen en veel meer.

Kortom, het UKG is een actieve vereniging die het handmatig luiden van klokken met veel enthousiasme en op alle mogelijke manieren wil bevorderen.

Voor al die activiteiten is veel geld nodig. De uitgaven zijn jaarlijks begroot op een bedrag van tussen de 15.000 en 20.000 euro per jaar. Daarnaast zijn er af en toe speciale projecten die soms wel in de tienduizenden euro’s lopen, zoals het gieten van de Academieklok voor het Academiegebouw. Dat redden we niet met alleen de bijdragen van 17,50 euro per lid. Elk jaar is het gilde dus op zoek naar extra geld. Daarvoor doen we een beroep op fondsen, maar ook particuliere bijdragen zijn daarbij onmisbaar.

Het UKG neemt dus graag geschenken in ontvangst. Dat is nu makkelijker gemaakt: het UKG is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI (Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling). Het UKG is voor minstens 90% actief voor het algemeen belang, in het bijzonder op cultureel gebied.

Dit betekent, zo schrijft de belastingdienst:
“Doet u een gift aan 1 of meer culturele ANBI’s? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.”

Naast deze incidentele of jaarlijkse giften zijn er ook nog andere vormen waarin u het werk van het UKG financieel kunt steunen. Er bestaat de zogenaamde periodieke notariële schenking, waarbij het UKG de kosten van de notaris op zich neemt. Maar u kunt het UKG ook in de bestemming van uw nalatenschap betrekken. Als u hierover meer wilt weten, de penningmeester kan u informeren:

Als u het UKG een goed hart toedraagt en het een bedrag wil schenken, wilt u dan contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@klokkenluiders.nl). Als u het UKG direct wilt steunen met een (eenmalige) financiële gift, kunt u die overmaken op:

IBAN NL19 TRIO 0198 309 309 t.n.v. Utrechts Klokkenluiders Gilde te Utrecht.

Op voorhand zijn we u erkentelijk voor uw steun!

Het UKG heeft de noodzakelijke openbare informatie op deze bladzijde (hier) bij elkaar gezet.

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!