Vacatures

Home » Het Gilde » Vacatures

Lijkt het je leuk om het UKG te helpen met andere zaken dan klokkenluiden? Kijk hieronder voor welke klussen we nog wat hulp kunnen gebruiken.

Reageren is altijd vrijblijvend. Een kennismakingsgesprek met een kop koffie in de buurkerk is altijd mogelijk!

Actuele vacatures

Secretaris UKG

Wegens vertrek van de huidige secretaris is het bestuur van het UKG op zoek naar vrijwilligers voor de functie van secretaris. Deze functie is eerder gepubliceerd en op grond van de omvang van het takenpakket aangepast. De ledenadministratie en het ledenbeheer zijn in de toekomst niet langer onderdeel van de werkzaamheden van de secretaris, maar zullen worden vormgegeven in een aparte functie c.q. werkgroep ledenservice.

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om klokken handmatig te luiden en daaraan bekendheid te geven bij een breed publiek. Dat doet we door het uitvoeren van ruim 1.000 luidingen per jaar en activiteiten te organiseren die daarmee verband houden. Hierbij kun je denken aan: excursies, lezingen, uitgeven van boeken en cd’s, organiseren van ontvangsten en geven van voorlichting.
Het UKG telt ruim 800 leden; 120 van hen zijn actief als luider van klokken (of staan daarvoor op de wachtlijst). Nog eens 20 leden zijn geen luider, maar op een andere manier actief binnen het UKG. Verder is er een groot aantal commissies, stuurgroepen en andere samenwerkingsverbanden.

Het bestuur bestaat momenteel uit negen leden. De taken van het bestuur zijn gericht op het scheppen van de randvoorwaarden die nodig zijn om de luidingen uit te voeren en een breed scala aan activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan behoud van het campanologisch erfgoed en de bekendheid van het handmatig klokluiden in Utrecht.

 

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het verzorgen van de agendering en verslaglegging van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.
 • Procesbewaking zodat besluiten goed voorbereid en (tijdig) uitgevoerd kunnen worden.
 • De opbouw van het archief van de vereniging
 • Het leveren van bijdragen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur, van het algemeen bestuur en van het periodiek overleg met de gemeente Utrecht.

 

Wat vragen wij?

 • Een praktische instelling en flexibele inzetbaarheid;
 • Vertrouwd zijn met tekstverwerkingsprogramma’s, eenvoudige databases en digitaal archiefbeheer.
 • De te verwachten tijdsbesteding is ongeveer een dagdeel per week.
 • Het beschikken over een adequaat netwerk binnen de Utrechtse erfgoedsector is een pré.

 

Wat bieden wij?

 • Vrijwilligerswerk binnen een collegiaal bestuur waarin veel ruimte is voor eigen inbreng;
 • De huidige secretaris is nog geruime tijd beschikbaar om een goede overdracht mogelijk te maken.

 

We vragen je om te reageren vóór 11 maart 2024. De gesprekken met genodigden vinden plaats op 18 en/of 19 maart 2024 vanaf 19.00 uur.

Informatie over deze vacature is op te vragen bij Alma van Bommel, voorzitter van het bestuur: 06 – 543 254 13 of voorzitter@klokkenluiders.nl. Bij haar kun je je ook aanmelden.

PR-commissie lid

Hou je van organiseren? Vind je het leuk om het Utrechts Klokkenluidersgilde te vertegenwoordigen en uit te dragen? Contacten te leggen met externe partners en partijen?

Plannen te maken hoe we heel Utrecht en omstreken kunnen bereiken met onze kennis en enthousiasme?

 

Dan is de PR commissie van het UKG echt iets voor jou!

 

De PR-commissie organiseert externe uitingen en events rondom het UKG, zoals:

 • Activiteiten bij Festival Oude Muziek (de klokkenestafette, luidworkshops)
 • Een informatiestand, rondleidingen en evenementen bij de Open Monumentendag
 • Een sfeervolle kraam op de Adventsmarkt
 • Verslagen uitnodigingen en wetenswaardigheden op de UKG website
 • Persberichten bij belangrijke gebeurtenissen
 • Contacten met media
 • Contacten met organisaties als Utrecht Marketing
 • Speciale acties zoals bijvoorbeeld de posterplakactie en de PODcast die nu in de maak is
 • Speciale evenementen zoals in 2024 het uitpakken van de Domtoren
 • In dit jubileumjaar lustrumactiviteiten zoals extra lezingen en rondleidingen op de buurkerk

 

De commissie bestaat op dit moment uit vijf mensen en vergadert eens per maand online, en komt elkaar live tegen bij de events of borrels die we regelmatig houden.

Naast het neerzetten van mooie evenementen en uitingen hechten we aan een gezellige, open sfeer.

 

Interesse of vragen? Neem contact op met Joyce de Jong. joyce.dejong@klokkenluiders.nl , tel: 06 1094 8282

Hoofdredacteur website

Heb jij een passie voor schrijven en online content? Ben je creatief en wil je je communicatieve vaardigheden inzetten voor het Utrechts Klokkenluiders Gilde? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De werkzaamheden bestaan uit:

 

 • De hoofdredacteur voert de supervisie over de website.
 • Laat zich regelmatig informeren door de verantwoordelijke voor statistieken en ergonomie van de site en ontwikkelt samen met hem/haar beleid om de site populairder, beter vindbaar, en beter leesbaar te maken
 • Overlegt met de beeldredacteur over verantwoord gebruik van beeld, handelt naar de adviezen van de beeldredacteur
 • Stuurt, indien nodig, thema-redacteuren aan (thema redacteuren hebben een vast thema waarvoor zij updates doen, bijvoorbeeld het wekelijks bijwerken van aankomende luidingen)
 • Trekt naar eigen inzicht redacteuren aan voor nieuwe artikelen en projecten
 • Neemt deel aan het zg Kopstukkenoverleg (Het kopstukkenoverleg wordt minimaal eens per twee manden gehouden onder leiding van de IT-bestuurder waarbij de sturende IT-medewerkers gezamenlijk praktische en strategische informatie delen)
 • De hoofdredacteur streeft naar een degelijke website die voor alle geledingen van bezoekers interessant is. In dit kader wordt er gestaag doorgebouwd aan de het leveren van informatie. Dit alles binnen de grenzen van het vrijwillige kader van zowel de hoofdredacteur als de overige betrokkenen.

Wat vragen wij?

 •  Een praktische instelling en flexibele inzetbarheid van  gemiddeld minimaal 2 uur per week.

Wat bieden wij?

 • Vrijwilligerswerk
 • Zeer zelfstandige functie waarbij initiatief op hoge prijs wordt gesteld

Informatie over deze vacature is op te vragen bij Wiebe Kloosterman. Bestuurslid voor IT. Bij hem kun je je ook aanmelden.

De redactie van Luid & Duidelijk zoekt versterking

Luid & Duidelijk (L&D) is het verenigingsblad van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG). De vereniging telt ruim 800 leden; 120 van hen zijn actief met het luiden van klokken, enkele tientallen andere leden zijn actief in commissies. De redactie bestaat uit vijf personen en zoekt uitbreiding met twee leden.

 

Een tweede fotograaf

 

In overleg met de vaste fotograaf Norbert Stap maak je foto’s van klokken, luidingen, personen die geïnterviewd worden, verenigingsactiviteiten, excursies en andere onderwerpen die in L&D aan de orde komen. Je foto’s worden opgenomen in het archief van L&D en kunnen ook bij andere gelegenheden gebruikt worden.

Wat vragen wij?

· Ervaring met het maken van goede foto’s, soms in lastige, donkere en niet-alledaagse omgevingen zoals luidzolders, klokkenzolders en torens.

· Regelmatige beschikbaarheid. Reken op 2 à 3 keer per kwartaal.

· Eenmaal per jaar het bijwonen van een redactievergadering.

 

Een eindredacteur

 

In overleg met de hoofdredacteur maak je elk kwartaal van de beschikbare kopij een lezenswaardig blad voor oud en jong, voor kenners en liefhebbers, voor leden en relaties van het UKG.

Wat vragen wij?

· Ervaring met het redactionele handwerk: structuur aanbrengen, nakijken op taal- en spelfouten, zoeken en kiezen van foto’s en afbeeldingen.

· Controleren of de informatie correct is.

· Bedenken van titels, inleidingen en bijschriften.

· Aanwijzingen geven voor de vormgevers.

· Het bijwonen van de drie redactievergaderingen per jaar om mee te praten over de onderwerpen en ideeën.

 

Wat bieden wij?

· Vrijwilligerswerk in een prettige werksfeer waarin veel ruimte is voor eigen inbreng.

· Een goede manier om kennis te maken met veel mensen binnen de vereniging.

· Betrokkenheid bij belangrijke en gezellige verenigingsactiviteiten.

 

We vragen je om te reageren vóór 31 januari 2024.

Informatie over deze vacatures is te krijgen bij hoofdredacteur Bram van der Wees, 06-53721536 of bram.vanderwees@klokkenluiders.nl. Bij hem kun je je ook aanmelden.

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!