Jhr. Jacob van Eyckprijs 2023

Campanologieprijs voor het Nederlands taalgebied

Home » Jacob van Eyck prijs

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) reikt elke drie jaar de Jacob van Eyckprijs uit. Deze is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklokken in Nederland en Vlaanderen.

Het kan daarbij gaan om behoud van cultuurhistorisch erfgoed, om vernieuwende projecten of het stimuleren van wetenschappelijk, campanologisch onderzoek in het Nederlands taalgebied.

Verder wil het UKG aanmoedigen dat plannen en ideeën worden omgezet in concrete projecten die de klokkenkunst verrijken. De Jacob van Eyckprijs is de enige klokkenprijs in Nederland en de ons omringende landen.

De Jacob van Eyckpenning
Foto: Ton Kroon

Prijs

De Jacob van Eyckprijs bestaat uit de Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van € 2.000. De gegoten bronzen Jacob van Eyckpenning met een diameter van 60 mm is ontworpen door Theo van de Vathorst, een Utrechts kunstenaar die vermaard was om zijn penningen en bronssculpturen.

De Jacob van Eyckprijs wordt elke drie jaar uitgereikt, maar vanwege de coronapandemie helaas niet in 2020. De volgende uitreiking vindt plaats in een openbare bijeenkomst op 2 juni 2023, de Utrechtse Stadsdag.

Zowel individuele prestaties als projecten van instellingen (professioneel of amateur) komen voor een prijs in aanmerking. Het project of de prestatie moet op onderscheidende wijze een bijdrage leveren aan de klokkenkunst in Nederland of Vlaanderen. Het begrip ‘campanologisch’ wordt breed opgevat.

Inzendingen

Inzendingen dienen uiterlijk 8 april 2023 in het bezit te zijn van de jury. Personen of instellingen kunnen zichzelf voordragen of door anderen worden genomineerd. Nominaties kunnen worden schriftelijk of via email ingebracht bij het jurysecretariaat van de Jacob van Eyckprijs. De voorwaarden van een inzending vindt u in het reglement.

Jurering

Alle inzendingen worden getoetst aan de criteria uit het reglement en voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Juryleden zijn op generlei wijze actief betrokken bij de activiteiten van het UKG. Nadat de jury een beslissing heeft genomen, wordt de keuze onderbouwd in een juryrapport dat bij de uitreiking openbaar wordt gemaakt. De jury is autonoom in het kiezen van het winnende project. De jury bestaat uit:

• Marian van Dijk, directeur Museum Speelklok te Utrecht
• Fiet Nafzger: musicus, verbonden aan muziekpraktijk Syrinx
• Jan Nuchelmans, voorheen docent conservatoria en artistiek leider Festival Oude Muziek
• Luc Rombouts: beiaardier Leuven en Tienen, docent Beiaardschool te Mechelen, auteur
• Willeke Smits, organist Hooglandse kerk te Leiden

De prijs werd eerder uitgereikt aan de Beiergroep
Denekamp, het Kamper Klokkenluidersgilde “Geert van Wou”, het restauratieproject Van Call uurwerk (Utrechtse Jacobikerk) en aan Luc Rombouts.

Contactgegevens

Jury Jacob van Eyckprijs
Rochus Meeuwiszstraat 9
3554 VR UTRECHT
vaneyckprijs@klokkenluiders.nl

Naamgever

De klokkenprijs is opgedragen aan de blinde musicus en componist Jhr. Jacob van Eyck (± 1590-1657). Hij ontwikkelde zich in zijn geboorteplaats Heusden tot klokkendeskundige en werd daar beiaardier. In 1623 reisde Van Eyck voor het eerst naar Utrecht om advies uit te brengen voor de verbetering van de beiaard in de Domtoren en in 1625 werd hij benoemd tot bespeler van de Domklokken. Later bekleedde hij dezelfde functie bij de Janskerk, de Jacobikerk en het stadhuis. In 1628 werd hij “directeur van de klokwerken” in Utrecht en als zodanig wist hij vele verbeteringen door te voeren in het klokkenbestand in Utrecht. Van Eycks kennis is van cruciale betekenis geweest voor de ontwikkeling van klokken. Hij heeft ontdekt hoe de toonstructuur van klokken is samengesteld en door de vorm kan worden beïnvloed. Deze kennis werd in praktijk gebracht door zijn samenwerking met de klokkengieters gebroeders Hemony. Samen maakten zij de eerste goed gestemde beiaarden. Jacob van Eyck was in zijn vrije tijd ook een begenadigd blokfluitist. Op zomeravonden vermaakte hij de wandelaars op het Janskerkhof met zijn virtuoze fluitspel. Omdat hij betrokken was bij luidklokken en beiaardklokken en een bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap over klokken, staat hij model voor alle aspecten die het Utrechts Klokkenluiders Gilde met deze prijs wil stimuleren. Van Eyck werd begraven in de kapel van het Regulierenklooster aan de Oudegracht.

Contactgegevens

Jury Jacob van Eyckprijs
Rochus Meeuwiszstraat 9
3554 VR UTRECHT
vaneyckprijs@klokkenluiders.nl

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!