= Adema

  1. Adema Mzn in: Uitgave van de Historische Vereniging Maartensdijk:
  2. MAERTEN, dec. 1990, nr. 5: “De klokken van Westbroek”.
  3. MAERTEN, juli 1991, nr. 6: “De klokken van Maartensdijk”.

 

= Daalhuizen

  1. Daalhuizen: “De Sinte Agniet blijft in de Vreeswijkse dorpskerk”.

Historische Kring Nieuwegein “Cronyck de Geyn” jaargang 2002, blz. 95.

 

= Elst

Dr. W. van der Elst: “De klokken van den Domtoren te Utrecht”.

Uitg: De Spieghel, Amsterdam, 1929.

 

= Fehrmann

Drs. C.N. Fehrmann: “De Kamper klokgieters- hun naaste verwanten en leerlingen”, proefschrift. Uitg: J.H. Kok N.V. te Kampen, 1967.

 

= Fehrmann & Besemer

“Klokken en klokkengieters, bijdragen tot de campanologie” door de Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Verenigning, uitg. 1963:

“De Utrechtse klokkengieters en hun verwanten” door drs. C.N. Fehrmann met medewerking van J.W.C. Besemer.

“De werkstukken van de Utrechtse klokgieters”, een overzicht samengesteld door de Historische Commissie en voorzien van een inleiding door J.W.C. Besemer.

 

= Geijssen

  1. Geijssen: “Een klokgelui van woorden” in het Verenigingsorgaan Utrechtse Klokkenluiders Gilde, december jrg. 33 (2014) nr. 77, blz. 31.

 

= Hul

Dr. D. van den Hul: “Klokkenkunst te Utrecht tot 1700”.

Uitgave Stichtse Historische Reeks 8, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis “De Walburgpers” 1982.

 

= Hurk & Rung

  1. van der Hurk en F. Rung: “Klokken van de stad Utrecht”.

Deel I: “Luidklokkenbestand van het domjaar 1982”.

Deel II: “Klokkenvordering 1943”, Mutaties 1945-1989/ uurwerk-slagklokken.

Uitg.: Utrechtse Klokkenluiders Gilde.

 

= Van Nieuwenhoven

  1. J. van Nieuwenhoven: “Klokkenvordering 1942-1943: inventarisatie verricht in opdracht van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg in 1939, in samenwerking met de Nederlandse klokken- en orgelraad, gekoppeld aan de administratie van de firma P. Meulenberg te Heerlen in opdracht van de Duitse bezetter.

Uitg.: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1996.

 

= Wolf

  1. de Wolf in: Historische Kring Eemnes: jrg. 23 (2001) nr. 4 blz. 184-187: “Luidklokken en uurwerken in de kerktorens van Eemnes (I)”. (Het vervolg deel II en III zijn te vinden in jrg. 24 (2002) nr. 1 en 3.)