Jeugdklokken

Home » Klokkenkennis » Projecten » Jeugdklokken

In 2015 wilden de toenmalige jeugdbegeleiders de jeugdluiders nader kennis laten maken met de techniek van klokken.

Ze vroegen zich af hoe ze de jeugdluiders het proces van het gieten van een klok konden bijbrengen. Tijdens de brainstorm opperde Rogier Schokker, 1 van de jeugdbegeleiders: “laat ze hun eigen klok gieten!” Dit was het begin van een meerjaren project. Er werd over nagedacht en vergaderd, gemitst en gemaard. En uiteindelijk in 2018 hingen er niet 1, maar 2 jeugdklokken in “onze” Buurtoren. 

Het verhaal in een notedop

Sinds werken de jeugdluiders van het Utrechts Klokkenluiders Gilde aan de realisatie van twee nieuwe luidklokken voor de Buurtoren. De ene klok gaat Pontianus & Agnes heten, als verwijzing naar verdwenen klokken uit de Buurtoren; de ander gaat Catharina-Amalia heten, vernoemd naar onze kroon-prinses. Met deze klokken wordt het gelui van de Buur-toren weer op middeleeuwse sterkte gebracht.
Dit project is niet alleen een mooi geschenk aan de stad, maar ook een zeer educatief project omdat jeugd-luiders erdoor van alles leren over het maken van klokken en het organiseren van projecten.

Voor zo’n project is heel wat geld nodig. Alles opgeteld kwam de begroting uit op een kleine 60.000 euro. Vervolgens zijn er allerlei acties gevoerd om dat geld bijeen te brengen. Op verschillende manieren zijn fondsen geworven.
Toen 85% van het geld binnen was, zag het bestuur voldoende aanleiding om het licht op groen te zetten. 

Tot dan toe waren de plannen er alleen nog maar op papier. De architect moest de bouwtekeningen voor de klokkenstoel en het inpassen van de klokkenstoel in de Buurtoren nog moeten afronden.  Er was toestemming nodig van de Utrechtse Vastgoed Organisatie. Deze organisatie beheert alle vastgoed dat in eigendom is van de gemeente Utrecht (zoals de Buurtoren).
Bij  diezelfde gemeente moest een vergunning aangevraagd  worden om de bouwactiviteiten te mogen uitvoeren. En voor de Algemene Ledenvergadering van het UKG moest een presentatie voor de UKG-leden worden voorbereid.

Nadat alles rond was in 2018 kon de daadwerkelijk uitvoering beginnen. Het houtbewerkingsbedrijf ging de klokkenstoel maken; de gieter kreeg opdracht  om de klokken te vormen en te gieten.  Bij het vormen hielpen de jeugdleden met het vormen van de randversiering.

Ook werd het evenement rond de gieting voorbereid; de klokkenstoel werd ingebouwd en tenslotte zijn de klokken in de toren gehangen. 11 November 2018 was het resultaat al hoorbaar in de stad.

Wat hebben de jeugdleden gedaan

Geld inzamelen:

In 3 vestigingen van Albert Heijn heeft een maand lang de spaarpot gehangen naast de emballageautomaat.
Tijdens het Dompleinfeest op 2 september 2017 hebben jeugdluiders pannenkoeken gebakken en ver-kocht.
Een bestuurslid deed een beroep op een bijdrageregeling van de ASR, zijn werkgever, voor goede doelen waarbij werknemers betrokken zijn als vrijwilliger. Zij steunden ons project.
Leden van het UKG zijn benaderd met het verzoek om een extra bijdrage te leveren voor dit mooie project. Dit bracht € 3.500 bij elkaar.
En tenslotte zijn er enkele luiders die de jeugluiders hebben geholpen om aanvragen te doen bij fondsen en andere instellingen. Dat heeft inmiddels het formidabele bedrag van bijna € 44.000 opgebracht.

Nadenken en vaststellen van de namen

Daardoor leerden ze meer over de achtergrond van het middeleeuwse buurgelui. Het zijn de jeugdleden geweest die expliciet gekozen hebben voor een klok met een historische opmaak die verwijst naar het middeleeuws gelui (Ponciaan & Agnes) en een klok die modern en naar de toekomst wijst (Catharina-Amalia). Deze klok bevat ook alle namen van de toenmalige jeugdluiders.

Mede vormen van de klok

Tijdens een dag bij de klokkengieter, hebben de jeugluiders zelf de wasletters voor de klokken gesneden. Ook heeft 1 van de jeugdluiders, toen al ex-jeugdluider, in het kader van zijn stage als leerling-klokkengieter, meegeholpen aan het vormen en gieten van de klokken.

Fondsen

Dankzij de bijdragen van onderstaande fondsen zijn de jeugdklokken gerealiseerd.

Onze dank gaat uit naar:

het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, de Ridderschap van Utrecht, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Van Baaren Stichting, Stichting Sanssourci, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stichting K.F. Hein Fonds, Prins Bernhard Cultuur-fonds Utrecht, Stichting Elise Mathilde Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting, Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Coovels Smits Stichting, Stichting Gilles Hondius Foundation en Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht.

Het jeugdklokkenscholenproject

Van de tot standkoming van de twee nieuwe Buurklokken Pontianus & Agnes en Catharina Amalia is heel veel beeldmateriaal beschikbaar. De UKG-leden Norbert Stap en Daniëlle Alexander hebben in 2019 van al dit materiaal de dvd-film “De jeugdklokken van de Buur” gemaakt. Deze dvd is uitgereikt aan alle leden van het UKG tijdens het vieren van het 40-jarig bestaan van het UKG en is nog steeds bij het UKG te bestellen. In 2020 ontstond het idee om van deze dvd-film een scholenversie te maken en deze aan te bieden aan alle lagere scholen in de (buurt van de) binnenstad van Utrecht. Daarvoor is de dvd-film aangevuld met extra tekst-informatie en voorzien van een voice-over. Danielle heeft de film ingesproken en Norbert heeft de nieuwe montage verzorgd. Met deze film willen we de bovenbouw leerlingen kennis laten maken met en enthousiasmeren voor het ambacht van het klokgieten en voor Utrechts cultureel erfgoed.

Als pilot is eind 2021 een mail gestuurd naar 17 basisscholen. In deze mail wordt de scholenversie van de “De jeugdklokken van de Buur” en een bijhorende lesbrief aangeboden. Ook wordt aangegeven dat een luider als gastspreker op school tot de mogelijkheden behoort of een bezoek van een groep kinderen aan het UKG. Het was de bedoeling om na de pilot, de film en de bijhorende lesbrief naar alle Utrechtse basisscholen te sturen.

Helaas heeft Corona ook veel gevolgen gehad voor het onderwijs en zijn scholen niet in de gelegenheid geweest om de film aan hun leerlingen te laten zien. Wij verwachten dat hiervoor in het najaar (2022) weer meer ruimte is. We zullen dan de film ook aan de overige lagere scholen aan aanbieden. De film is door de scholen te benaderen via een in de mail opgenomen link naar de film. Maar u kunt hem ook hier bekijken.

De Jeugdklokken in de Buurtoren. Onder Ponciaan&Agnes, Boven Catharina-Amalia.

Foto’s en filmpjes van het project

Letters en versiering snijden uit was

Uitpakken van de Catharina Amalia

Binnenkort verschijnen hier meer foto’s van het project

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!