Het Gilde weer offline

Gepubliceerd op 24 apr, 2022


Nu de coronabeperkingen voorbij zijn kan er weer op een normale wijze vergaderd worden. Op woensdag 20 april vond er dus een gewone algemene ledenvergadering plaats. Met genoegen stelde voorzitter Alma van Bommel vast dat na de “zoombijeenkomsten” het UKG weer van online naar offline gaat. Een kleine 60 leden lieten op deze avond, in de Pieterskerk, hun echte gezichten weer zien.

Pieterskerk

Om de aanwezigen te informeren over de historische grond waarop ze zich deze avond bevonden, interviewde voorzitter Alma de huismeester van de Pieterskerk: Katrijn Kuypers. De kerk aan het Pieterskerkhof is een van de oudste kerken van Utrecht en werd in 1048 door bisschip Bernold gewijd. Tegenwoordig is het de “Eglise Wallonne d’Utrecht”. De kerk beschikt over een Mariaklok. Die elektrisch geluid wordt. Volgens de huismeester komt dat omdat het klokkentouw midden op het koor neer zou komen en dat is niet praktisch. Verbijstering tekende de gezichten van sommige UKG-leden😊. Meer over de historie kunt u hier lezen.

Vooraf

Voor de vergadering begon herdacht de voorzitter twee vorig jaar overleden UKG’ers: Jeroen Nieuwint en Hans de Man.

Verder reikte zij het jeugdluiderscertificaat uit aan Mathijs van Scheppingen en Teije Vulink. Teije is twaalf jaar en kreeg het lidmaatschap van het UKG van zijn oma als verjaardagscadeautje. Mathijs is negen en komt, samen met zijn vader, vanuit Eemnes om in Utrecht “de klokkenstad en waar kun je beter de klok luiden” het luiden onder de knie te krijgen.

De vergadering

De agenda werd vlot afgewerkt. De penningmeester kon opnieuw vast stellen dat het goed gaat met de vereniging. Zo bracht de contributie dit jaar flink wat meer op, dan begroot. De kascommissie, bij monde van Rudolf Boswijk, ondersteunde de positieve berichten van Bram van der Wees. De penningmeester is overigens aftredend en niet herkiesbaar. Na 14 jaar draagt hij de financiën over aan een opvolger. Die er nog niet is. Dus een oproep aan een ieder die deze vacature op zou willen vullen. De andere aftredende bestuursleden zijn herbenoemd.

Bij het college van luidmeester vinden enkele wijzigingen plaats. Annelies Smit stopt er mee en Rogier Schokker verhuist naar het oosten des lands. Hun plaatsen worden ingenomen door Chardy van Riel, Danielle Alexander en Carla van der Brugghen.

Opera Trijn

Traditiegetrouw stond er na de vergadering een spreker op het programma. Deze keer was dat Otto Nelemans, bestuurslid van de stichting Stadsopera Trijn. In juni wordt in Tivoli de opera Trijn opgevoerd door het Klein Operakoor o.l.v. Roel Vogel. In zijn lezing, met powerpoint presentatie, ging Nelemans in op de positie van de vrouw in de zestiende eeuw en de geschiedenis van het Vredenburg, waar de legende van Trijn van Leemput, een van Utrechts iconen, gesitueerd is. De opera is een project van Stadsopera Trijn. Ruben van Gogh schreef het libretto, Bob Zimmerman arrangeerde de muziek en de regie is in handen van Jeroen Lopez Cardozo. Voor meer informatie klik hier.

De avond eindigde zoals het hoort: aan de bar.

De foto’s zijn van Rob Huibers

Meer recente artikelen

Terugblik

Terugblik

Eind van het vorig jaar was er veel klokkenluidersactiviteit. Traditionele luidingen op oudjaars- en kerstavond. Met veel gasten op de Domtoren. Niels van der Giessen maakte een prachtige film van deze kerstluiding met de zes van Wou-klokken en de Poncianus. Dat...

Lees meer
Wie de jeugd heeft

Wie de jeugd heeft

2023 sloot af met een recordwinst aan nieuwe leden: 91. De ledenwerfactie heeft dus duidelijk succes gehad. In totaal telt het Gilde momenteel 869 leden. Dat betekent dat de "coronadip" kennelijk is overwonnen. Verheugend is dat ook jongere mensen de weg naar het UKG...

Lees meer
Vier Kerst mee op de Dom

Vier Kerst mee op de Dom

Klokken luiden altijd feestelijke of bijzondere momenten in. Dat is dus ook zo op Kerstavond, 24 december. Omdat er dan in de Domkerk een feestelijke Kerstnachtdienst plaatsvindt, wordt er groots geluid op de Domtoren. Om 21.45 uur luiden de zes grote Van Wou-klokken...

Lees meer
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!