Klokkenprijs Van Eyck 2023

Gepubliceerd op 19 mei, 2023

Klokkenprijs Van Eyck wordt op 2 juni uitgereikt.

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) reikt elke drie jaar de Jacob van Eyckprijs uit. Een unieke prijs, want de Jacob van Eyckprijs is de enige klokkenprijs in Nederland en de ons omringende landen. De prijs is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklok­ken in Nederland en Vlaanderen. Het UKG wil plannen en ideeën aanmoedigen, die kunnen worden omgezet in concrete projecten die de klokkenkunst verrijken. Daarom bestaat de prijs naast een gegoten bronzen penning uit een geldbedrag van € 2.000, dat ingezet kan worden voor de realisatie van het project. Op 2 juni , de Utrechtse Stadsdag, vindt uitreiking van deze prijs plaats. In de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat.

Genomineerden bekend

De jury heeft zich gebogen over de zeven inzendingen  en hieruit drie genomineerden gekozen. Op 2 juni weten wie de prijs gewonnen heeft. De volgende genomineerden dingen mee naar de Jacob van Eyk prijs 2023:

Stille Torens. Ingezonden door Wouter Iseger.

Dit boek vormt de weerslag van het uitgebreide onderzoek van Wouter Iseger naar de klokkenvordering in de Tweede Wereldoorlog met nadruk op de stad Utrecht. Uit dit onderzoek zijn ook nieuwe feiten aan het licht gekomen. Welke klokken zijn op bevel van de bezetter afgevoerd om omgesmolten te worden in de wapenindustrie, waar gingen ze heen, wie probeerden dit tegen te gaan en welke klokken zijn teruggekeerd? Het boek is in 2021 verschenen bij uitgeverij Matrijs.

Doe-Beiaard voor kinderen

Poject van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV). Onder leiding van een docent kunnen leerlingen van basisscholen zelf een kleine beiaard in elkaar zetten. Hierbij leren ze onder meer samenwerken, problemen oplossen en handvaardigheid.  Het materiaal voor deze beiaard bestaat uit een lesbrief en twee kisten met balken en lichte(echt bronzen) klokken en is goed in een auto te vervoeren. De kinderen stapelen de kisten op en versieren hen tot een toren, waarin de klokken komen te hangen. Met behulp van cijferpartituren  kunnen de kinderen dan zelf muziekstukken op de beiaard spelen. Tevens is er een lesbrief bijgevoegd met uitleg over beiaardkunst en -historie. Dit project brengt (jonge) kinderen in aanraking het Nederlandse culturele erfgoed.

Het draait om het carillon

Ingezonden door het Klokkenluidersgilde Rijssen.

Dit sociaal verbindend erfgoedproject bestaat uit  een format waarmee beiaardiers, professionals in het sociaal domein, erfgoed-educatiespecialisten en kunstenaars aan de slag kunnen. Samen een project rond het carillon op pakken om de sociale cohesie in de gemeenschap te versterken.  Samenwerkende organisaties op cultureel en historisch gebied leggen contact met diverse groepen in de samenleving, en zij geven op interactieve wijze uitleg over het carillon. Onder meer door de beiaardier zelf. Als afsluiting brengt men een bezoek aan het carillon.  Dit project is in 2022 in Rijssen met veel succes uitgevoerd. Door het vastleggen van alle processtappen in het format is het nu ook toegankelijk  voor andere plaatsen.

De foto toont voor- en achterkant van de Jacob van Eyckpenning. Het kleinood is ontworpen en vormgegeven door de vorig jaar overleden Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst.

Hier kun je meer lezen over Jacob van Eyck

Meer recente artikelen

Buurtoren geopend

Buurtoren geopend

Welkom op de Buurtoren Aanstaande zaterdag 18 mei is de Buurtoren vanaf 12:00 uur geopend voor publiek! Ieder heel uur kun je de toren beklimmen. De rondleidingen worden verzorgd door het Utrechts Klokkenluiders Gilde.  Wat maak je mee tijdens deze rondleiding?...

Lees meer
Klokkenroof WOII

Klokkenroof WOII

Op 4 mei, net voor de jaarlijkse Dodenherdenking op het Domplein begon, hield luider Wouter Iseger een lezing in een overvolle Van Heukelomzaal van de Domtoren. Deze voordracht was de eerste in een reeks ter gelegenheid van het negende lustrum van het UKG. Wouter is...

Lees meer
Beieren op de Buur

Beieren op de Buur

Op Koningsdag was de beiergroep weer actief op de Buurtoren. Van 11 tot 11.30 uur klonken er verschillende melodietjes vanuit de klokkenzolder. Ook het Wilhelmus, in een enigszins aangepaste versie, omdat de beieraars maar vier tonen tot hun beschikking hadden. Vier...

Lees meer
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!