Vriendschapsverdrag

Gepubliceerd op 5 mei, 2017

Hoe het begon

De gildes legden hun eerste contacten al een jaar geleden. Het UKG was in mei, in het voetspoor van Sint Maarten, op weg naar Tours. Bij een tussenstop in Roeselare, onthaalde Roeselaarse Klokkengilde(RKG) het UKG zeer gastvrij. Het RKG is in 1987 opgericht en luidt ‘manueel’ de klokken van de Sint Michiel, de blikvanger van Roeselare. De Vlaamse gildebroeders namen het initiatief om de contacten te intensiveren. Zo bezochten de voorzitter van het UKG, Theo Poort en secretaris Arie Noordermeer, de nieuwjaarsreceptie van het RKG. Op 1 mei bezegelden zij de goede contacten met de ondertekening van een vriendschapsverdrag in de Trouwzaal van het oude stadhuis van Utrecht.

Vroeg op pad

Beide gilden waren goed vertegenwoordigd. De mensen uit Roeselare waren er ’s morgens om zes uur al voor afgereisd. Een delegatie van het UKG ontving hun Belgische partner en samen bezochten ze in de morgen de Jacobi-kerk en de Buurtoren met de bijbehorende klokken.

Belleman

Om drie uur opende ‘belleman’ Andre Pauwels uit Dadizele (West Vlaanderen), in het volle ornaat van stadsomroeper, met belgerinkel en welluidende stem de bijeenkomst. Voorzitter Poort van het UKG verwelkomde vervolgens de gasten.

Sprekers

Vooraf aan de feitelijke ondertekening traden een aantal sprekers aan.  De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, beschermheer van het UKG, opende de rij. Hij refereerde aan recente contacten met België, de Belgische koningin bezocht immers samen met Koningin Maxima het Utrechtse station.  Van Zanen sprak over de ‘prominente rol van de klokken bij vieringen en herdenkingen. Hij noemde de rol van het UKG daarbij als ‘onmisbaar’. Van Zanen toonde zich nog steeds onder de indruk van de rouwluiding die plaatsvond na de afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs rond Charlie Hebdo. ‘De taal van de klokken brengt mensen bijeen, in vreugde en verdriet’.

Michel Veracx, voorzitter

In een gloedvol betoog ging Michel Veracx voorzitter van het Roeselaarse Klokken Gilde terug in de geschiedenis, naar de Vrede van Utrecht, die dicht bij de plek van samenkomst van deze middag is gesloten.

‘Vandaag wordt er opnieuw geschiedenis geschreven. Ik ben een bruggenbouwer. Nadat het UKG vorig jaar Roeselare aandeed op weg naar Tours, rijpte bij mij het idee dat een verbroedering tussen onze gilden kon bijdragen aan de verdere uitbouw van UKG en RKG. Jullie expertise en traditie kan ons alleen maar blij en gelukkkig maken. Samen dragen we het klokkenluiden verder uit waarbij we oog hebben voor het verleden, het heden en de toekomst. Graag wil ik eindigen met de woorden van de Duitse schrijver Herbert Achternbusche: ‘Je hebt geen kans, dus grijp ze’. Ze straalt goesting uit, kom uit je kot, je weet nooit wat er gebeurt. Ook al lijkt iets onmogelijk, probeer het toch maar, misschien lukt het wel. En zie hier vandaag. Ik zie enkel blije gezichten, leve de klokkenluiders, leve Utrecht, leve Roeselare’.

Theo Poort, voorzitter

Theo Poort riep de ‘fantastische ontvangst in Roeselare, vorig jaar’ nog eens in herinnering. Ook memoreerde hij het bezoek dat hij samen met Arie Noordermeer aan Roeselare bracht. Ze konden toen hun collega’s verblijden met enkele vitrine-kasten. Poort, benadrukte de grote bereidheid tot samenwerking, juist nu deze in Europees verband zo onder druk staat. Het UKG wil heel graag samen op trekken met andere gilden. Ook de statuten roepen hiertoe op: ‘Het adviseren van of het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel nastreven.’ In 2006 is het UKG gestart met landelijke ontmoetingsdagen voor klokkenluiders. ‘Er zal zeker een verbreding volgen voor groepen in Vlaanderen en wellicht daarbuiten. Vandaag is Roeselare in beeld. Ieper werkt aan de oprichting van een klokkenluidersverband.’

Ondertekening

Arie Noordermeer, secretaris van het UKG, luidde het hoogtepunt van de middag in. Hij las het Vriendschapsverdrag voor. Daarna volgde de plechtige ondertekening van de akte door achtereenvolgens: De burgemeesters, Jan van Zanen en Kris Declercq, de beide gilde-voorzitters, de ondervoorzitter van het RKG, Johan Degroote en UKG secretaris Arie Noordermeer, UKG penningmeester Bram van der Wees en hoofdklokkenluider van het RKG Eddy Matyn en tenslotte: de schepen voor cultuur van Roeselare Dirk Lievens. De Utrechtse wethouder Kees Geldof was getuige van de plechtigheid. Sint Maarten keek vanaf zijn wandkleed aan de muur toe en zag dat het goed was. De gilde-vlaggen flankeerden het geheel.

Geschenken

Na de groepsfoto werden er geschenken gegeven en ontvangen. Een uitwisseling van de Gildevlaggen was daarvan onderdeel. Verder medailles uit Roeselare, een tekening van de Roeselaarse graficus Jimmy Hostens, een schilderij van de Utrechtse stadhuisbrug, een pentekening van de Sint Michiel en de Dom in kaars gevat.

Laatste woord

Burgemeester van Roeselare en beschermheer van het RKG Kris Declercq had het laatste woord. Geïnspireerd door de Trouwzaal vergeleek hij de ondertekening van het vriendschapsverdrag met die van een huwelijksakte. Compleet met de emoties vooraf en ‘ de zindering die door de zaal gaat na voltrekking’. Ook Declercq ziet de verbindende krachten van de klokken, door de eeuwen heen. ‘Het zijn boodschappers’ Hij ziet hij in de toekomst nog wel meer mogelijkheden tot samenwerking met Utrecht. Beide steden hebben meer gemeen dan klokkenluiders. Bijvoorbeeld als het gaat over burgerparticipatie.

Uitluiding

Belleman Pauwels luidde de plechtigheid uit en het gezelschap begaf zich naar de hapjes en de drankjes, die door de Gemeente Utrecht werden aangeboden. Tenslotte maakte Jeroen Niewint een mooie groepsfoto. De andere foto’s zijn ook van hem.

Meer recente artikelen

Eerste lustrumlezing

Eerste lustrumlezing

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde luidt al 45 jaar de Utrechtse klokken. De luiders spannen zich in om het ‘Geluid van Utrecht’ te behouden en zelfs uit te bereiden. Graag viert het gilde dit lustrum samen met de stad. Daarom organiseert het UKG een viertal...

Lees meer
UKG bij RadioM

UKG bij RadioM

Op 19 maart was het UKG onderwerp van gesprek bij het middagprogramma Aan Tafel van Radio M. Verslaggever Robert Jan Booij interviewde UKG-luidster Annelies Smit op locatie. Tijdens het luiden van de papklok van het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat. In...

Lees meer
Oudste lid overleden

Oudste lid overleden

Op 14 maart overleed ons oudste lid Eveline Van der Most van Spijk- Van Lennep. Ze was drager van het Kruis van Verdienste, wegens haar activiteiten als koerier in WOII. Eveline woonde haar laatste jaren in het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat. Ze is...

Lees meer
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!